งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นางอัจฉรา นันทกิจ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร​ ด้านปฐพีวิทยา และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร  ปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ​​โดยร่วมเสวนาในหัวข้อ “พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร