งาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง จ.เชียงใหม่”

วันที่​ 3 พฤศจิกายน​ 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำทีมผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม นางจิราพรรณ ทองหยอด
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นายอนุสรณ์ เทียรศิริฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานดังกล่าว และได้นำปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองมาแจกจ่ายพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรภายในงาน เกมยิงปลา game slotonline

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร