การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ณ  ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ครั้งที่ 1/2564

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562 “รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น” ชูประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารเงินทุนดีเด่น
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง – เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ดีเด่นประจำปี 2562 (ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2561) จากนายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม)


Carefree Melody โดย Twin Musicom ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม)

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 พนักงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมทุกคน ได้ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ของกรมวิชาการเกษตร

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Big Cleaning Day

เข้าร่วมวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

ปุ๋ยชีวภาพ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน เข้าร่วมวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพพืชตระกูลถั่วโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

ปุ๋ยชีวภาพ

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพพืชตระกูลถั่วโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม