รายชื่อศูนย์ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ สำหรับพืชตระกูลถั่ว

๑.ศูนย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว รายชื่อศูนย์ ดังนี้

๒.ศูนย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง รายชื่อศูนย์ ดังนี้

๓.ศูนย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง รายชื่อศูนย์ ดังนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร