ติดต่อเรา

  สามารถติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นได้ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260

    0-4326-1504  งานธุรการ    0-4326-2380 งานบริการด้านเมล็ดพันธุ์แบบเบ็ดเสร็จ (Seed OSS)

 https://www.facebook.com/KhonKaenSeedCenter/

 

แนวทางการส่งหนังสือราชการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

แนบไฟล์ PDF  ส่งมาที่ E-mail : seed_khonkaen@doa.in.th

ยกเว้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ การเงินและบัญชี