Latest Post

📣📣📣 . . #งานประชาสัมพันธ์ศวมขอนแก่น #ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น #เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น #จังหวัดขอนแก่น #ศวมขอนแก่น #กรมวิชาการเกษตร 👍👍 “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น ” “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566” “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คัดทิ้งฤดูฝน 2565 โดยวิธีการขายทอดตลาด ” “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจพัฒนาศูนย์ฯ (Big Cleaning Day)”

หน้าแรก

Slide
Slide
Slide
Banner-Service-100x250-1
Slide
web-title 1
GAP new
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

——————————

ข่าวผู้บริหาร

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566”

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องจากในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566” วันอังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำน…

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม การจัดกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น”

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม การจัดกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น” วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร…

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  เป็นประธานในกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื…

นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอจบหลักสูตรฯ

นักศึกษานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอจบหลักสูตร  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เป็นประธานรับฟังการนำเสน…

——————————

ข่าวงานบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

——————————

ข่าวงานผลิตเมล็ดพันธุ์

——————————

ข่าวการฝึกอบรม

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการผลิตขยายพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ” วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตขยายพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาเเละ ต่อยอด เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 📣📣📣 . . #งานประชาสัมพันธ์ศวมขอนแก่น #ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น #เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น #จังหวัดขอนแก่น #ศวมขอนแก่น #ฝึกอบรม👍👍

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์…

——————————

ข่าวฝึกงานนักศึกษา/สหกิจศึกษา

——————————

You missed