หน้าแรก

916 007-2
916 008-1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

——————————

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผอ.ศวม.ขอนแก่น นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมด้วย ผอ.สวพ.3 ผอ.ศวร.ขอนแก่น ศปผ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ …

“ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช”

“ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเ…

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ”

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัง…

“หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตฯ”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในภาคตะวัน…

——————————

ข่าวงานบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

——————————

ข่าวงานผลิตเมล็ดพันธุ์

——————————

ข่าวการฝึกอบรม

——————————

ข่าวฝึกงานนักศึกษา/สหกิจศึกษา

——————————