⇔ ประชุมเตรียมความพร้อม งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศวม.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

You missed