หมวดหมู่: ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต้อนรับผู้เรียน หลักสูตร Non-Degree เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 …

ขับเคลื่อนการใช้เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เเม่รวยการเกษตร (โก๋เเก่) จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566…

นักวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน ศวส.ชุมพร และ ศวม.ขอนแก่น เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละข้อมูลทางวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม…