เดือน: ตุลาคม 2566

ต้อนรับผู้เรียน หลักสูตร Non-Degree เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 …

ขับเคลื่อนการใช้เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เเม่รวยการเกษตร (โก๋เเก่) จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566…