ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวม.ขอนแก่น

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว        เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอ…

“ศวม.ขอนแก่น ประชุมข้าราชการ และ พนักงานราชการ”

“ศวม.ขอนแก่น ประชุมข้าราชการ และ พนักงานราชการ”   วันที่ 5 ตุลาคม 2566   ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมประชุมศูนย์ฯ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ฯดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย นายสิทธิพงศ์…

การทดสอบและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ “โครงการทดสอบและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่: ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและข้าวโพด” ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกสว.ปี 2563-2564 การทดสอบและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง วิมลรัตน์ ดำขำ  พินิจ จิรัคคกุล  ศุ…

เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ ประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย

เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติ ประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย ศฬิษา  พิทักษ์  วิมลรัตน์ ดำขำ  กลวัชร ทิมินกุล  ศิริลักษณ์ พุทธวงค์ กาญจนา มหาเวศย์สกุลเปรมจิตต์ ถิ่นคำ และ สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260 ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ต…

ศวม.ขอนแก่น รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (research utilization) ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปี 2566 เริ้อง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง” จาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดย นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้…