ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศวม.ขอนแก่น

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว        เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอ…

ศวม.ขอนแก่น รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (research utilization) ประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปี 2566 เริ้อง “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง” จาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดย นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้…

ต้อนรับผู้เรียน หลักสูตร Non-Degree เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวม.ขอนแก่น  ให้การต้อนรับผู้เรียนหลักสูตร Non-Degree “เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโ…

วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงโดยเครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ศวม.ขอนแก่น ร่วมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องปลิดฝักขั้วฝักถั่วลิสงสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็น “ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ : ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566″ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโล…

ขับเคลื่อนการใช้เครื่องปลิดขั้วฝักถั่วลิสง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร เเม่รวยการเกษตร (โก๋เเก่) จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลงานวิจัยและคืนข้อมูลสู่ชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีเจ้าหน้…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น ”   วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (คณะทำงาน ขับเคลื่อนการปลูกต้นคูนฯ) พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์ฯ เข้า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ…

You missed