หมวดหมู่: ข่าวผู้บริหาร

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วันที่ 11-12 กรกฎาคม…

ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิต “โครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร”

วันที่ 15 พฤษภาคม 25…

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2…

ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาค…