หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิต “โครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร”

วันที่ 15 พฤษภาคม 25…

ศวม.ขอนแก่น ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้ “วิชาการนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้การผลิตพืช”

ศวม.ขอนแก่น ร่วมงานว…