หมวดหมู่: ข่าวการประชุม

นักวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน ศวส.ชุมพร และ ศวม.ขอนแก่น เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละข้อมูลทางวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม…

” ศวม.ขอนแก่น เข้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VDO Conference รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนอุดหนุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบสารสนเทศ โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise”

” ศวม.ขอนแก่น …

ศวม.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแปลงสาธิต การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เด…