วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ร่วมประชุมเรื่องกำหนดวันเปิดโครงการปลูกพืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom cloud meeting