รู้จริงเรื่องพืช

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

ผัก

พริก  การปลูกและดูแลรักษา การผลิตเมล็ดพันธุ์  การเพาะเมล็ดพันธุ์  มาตรฐานต้นกล้า 


การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ
 

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 

แตงกวา/แตงร้าน 

แตงโม 

ถั่วฝักยาว 

ถั่วพู 

ไม้ผล

มะนาว  

มะกรูด  

ส้มโอ 

ส้มเปลือกล่อน/ส้มเขียวหวาน 

มะม่วง 

มะขาม 

มะละกอ 

ไม้ดอกไม้ประดับ

อัญชัน 

พืชไร่

ถั่วเหลือง การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ถั่วลิสง การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วเขียว การปลูกและดูแลรักษา  การผลิตเมล็ดพันธุ์

อ้อย (โรงงา่น) การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค

อ้อย (คั้นน้ำ) การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค

มันสำปะหลัง การปลูกและดูแลรักษา  การขยายพันธุ์  การขยายพันธุ์ปลอดโรค

ปาล์มน้ำมัน การปลูกและดูแลรักษา  

การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ทำความเข้าใจในระบบเกษตรอินทรีย์

การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช