วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป การจัดกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่นละเกิดการบูรณาการดำเนินงานของส่วนราชการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น