วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566  คณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตขยายพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาเเละ ต่อยอด เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป
ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี