เดือน: พฤษภาคม 2566

ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิต “โครงการปลูกผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร”

วันที่ 15 พฤษภาคม 25…