วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น