วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นมอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น