วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น เข้ามาศึกษาดูงาน การผลิตและขยายพันธุ์พืช การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น