ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

ลงนามถวายพระพรออนไลน์
👇👇👇