วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 และ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายประสัมพันธ์” และ หลักสูตร “เทคนิคถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร” 
ณ ชั้น 1 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ( มหาชน ) ผ่าน Applicaton Zoom