วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566  นางสาวกาญจนา มหาเวศย์สกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมตัวย นางสาวนิภาพร สุปัชชา นักวิชาการเกษตร นางสาวธัญรัตน์ บุญเนตร เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ให้การ ต้อนรับการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ด้านการตรวจสอบ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ คุณภาพเมล็ตพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น