วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2566
นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจพัฒนาศูนย์ฯ (Big Cleaning Day) เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากอาจทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ
ณ หน้าอาคารหอพัก ภายในบริเวณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ขอนแก่น