วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 30 กรกฏาคม 2565 🌿ภาพ:ศวม.ขอนแก่น ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ ศวม.ขอนแก่น #งานประชาสัมพันธ์ศวมขอนแก่น #ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น #เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น #จังหวัดขอนแก่น #ศวมขอนแก่น #นักศึกษาฝึกงาน #ฝึกงาน