วันที่ 10 มิถุนายน 2565  นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  เป็นประธานในกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ ณ อาคารสำนักงานตึกอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคารสำนักงาน และอาคารปฏิบัติงานต่างๆ  

 

📸ภาพ:ศวม.ขอนแก่น

ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ ศวม.ขอนแก่น

#งานประชาสัมพันธ์ศวมขอนแก่น

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

#เมล็ดพันธุ์ขอนแก่น #จังหวัดขอนแก่น #ศวมขอนแก่น #กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา