หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2…

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 30 พฤษภาคม 25…

ด่วน ร่วมประชุมจัดตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

ประชุมด่วนจัดตั้งรพ.…