เดือน: มิถุนายน 2565

ผอ.ศวม.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในโครงการเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเม…

ศวม.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการประจำฐานเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในงาน “วันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว” ณ แปลงถั่วเหลืองอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

นิทรรศการประจำฐานเรี…

ศวม.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการประจำฐานเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ณ. อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 มิถุนายน 2…

ปลื้ม! ส่งออกทุเรียนทะลุเป้า 4 เดือนกว่าเกิน 5 หมื่นล้านบาท จีนชื่นชมกรมวิชาการเกษตรคุมเข้มมาตรการ GMP Plus

คลิ๊กๆ เพื่ออ่านรายล…

“มนัญญา” เปิดตัวศูนย์กัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ ดีเดย์เปิดลงทะเบียนแจกกัญชาล้านต้นสู่ครัวเรือนวันแรก กระจายพันธุ์ดีสู่ประชาชนเดือนละ 1 – 2 แสนต้น

“มนัญญา” เปิดตัวศูนย…