เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ร่วมเปิด “โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 3” ขอนแก่น ณ ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ และยังมีหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น