หมวดหมู่: ข่าวการป้องกัน COVID19

จิตอาสา “ Big Cleaning Day ” ในการเตรียม รพ.สนามแห่งที่ 3

กิจกรรมจิตอาสา “ Big…

ด่วน ร่วมประชุมจัดตั้งรพ.สนาม แห่งที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

ประชุมด่วนจัดตั้งรพ.…