ประชุมด่วนจัดตั้งรพ.สนามแห่งที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจ้ง การจัดตั้ง รพ.สนามแห่งที่ 3 โดยมีนายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น