เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กค.64 นายวีระวัฒน์ โฮมจุมจัง นักวิชาการเกษตร และ นายศักดิ์สิทธิ์ ประสพสุข พนักงานประจำห้องทดลอง ส่งมอบแจกจ่ายแหนแดง ให้เกษตรกร อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง อ.เมือง จ.ขอนแก่น