จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

📲 โทรศัพท์ : 092-5388797 , 098-8892512 , 084-762-9398 หรือติดต่อที่

🏡 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

อัพเดทข้อมูลได้ที่ facebook page ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (คลิกลิงค์)