จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)

📲 โทรศัพท์ : 036-499180 

🏡 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อัพเดทข้อมูลได้ที่ facebook page ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (คลิกลิงค์)