ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (14)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (13)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (19)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (15)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (18)
previous arrow
next arrow
ข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการความรู้ด้านพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่หลังนา การป้องกันกำจัดโรคและแมลง และแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการเดินทางศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 โดยมีเนื้อหาภารกิจประกอบไปด้วย 3 ด้าน

เข้าร่วมรัฐพิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายพระราชกุศล วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เข้าร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว โดยเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพและผลผลิตที่ดี การเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์” ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์พืชลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ณ ไร่เกษตรกร ต.บึงปลาทู
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์พืชลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ฤดูแล้ง ณ ไร่เกษตรกร ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ร่วมการจัด Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองระบายน้ำใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลปลูกต้นไม้ และสมโภชน์กฐินพระราชทาน และร่วมกันถวายพระกฐินพระราชทาน โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร

นายชูชาติ บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับ Dr. Shinya Iwasaki จาก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Sciences: JIRCAS)