ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (14)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (13)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (19)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (15)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (18)
previous arrow
next arrow
ข่าวกิจกรรม

ประกาศ ❗️ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
✅ พร้อมเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60
> ชั้นพันธ์ุจำหน่าย กิโลกรัมละ 22 บาท
> ชั้นพันธ์ุขยาย กิโลกรีมละ 25 บาท
📍ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 036-499180

ประชาสัมพันธ์ ! เมล็ดพันธุ์คงเหลือพร้อมจำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3
> ชั้นพันธุ์ขยาย กิโลกรัมละ 40 บาท

คงเหลือ 11,640 กิโลกรัม
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 036-499180
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567

ศวม.ลพบุรี ได้เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3 (ชั้นพันธุ์จำหน่าย และ ชั้นพันธุ์ขยาย) ซึ่งเป็นผลผลิตถั่วเขียว (ฤดูแล้ง)ที่ได้รับในเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านการปรับปรุงสภาพและทดสอบความงอกจากห้องปฏิบัติการ

ประกาศ ❗️ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นี้
เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3
(ชั้นพันธุ์ขยาย และ ชั้นพันธุ์จำหน่าย)
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 036-499180

ร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การพัฒนา​และขยายเครือข่ายผู้ผลิต​เมล็ดพันธุ์​ถั่วลิสงคุณภาพ​ดีสู่​เกษตรกรอย่างยั่งยื​น” โดยมีนายนิพิท เพ็ชรแสงศรี เกษตรกรผู้ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ถั่วลิสง​จังหวัดลพบุรี​ ร่วมการสัมมนาเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ…สู่เส้นทางเมล็ดพันธุ์​ถั่วลิสงคุณภาพดีที่เพียงพอและยั่งยืน

ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศวม.ลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567