ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

180 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-203506 / 043-203508 โทรสาร 043-203505

MAIL kkfcrc2012@gmail.com