คณะนักวิชาการ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับ บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด เพื่อร่วมวางแผนจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า