จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วลิสง” โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะถั่วลิสงประจำปี 2566