งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินและงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการโดยจัดงานแบบเรียบง่ายและอบอุ่นซึ่งบุคลากรที่  เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายวัชระ โพธิสุวรรณ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ นายอดุล สุดสาทร ตำแหน่งพนักงานราชการ และนางบุษรัตน์ สุ่มมาตร ตำแหน่งพนักงานราชการ โดยนางสาวสุปรานี มั่นหมาย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยจุลืนทรีย์ดิน เป็นประธานมอบของที่ระลึก และพร้อมด้วยบุคลากรพร้อมใจเข้าร่วมงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โถงชั้น 1 อาคารไรโซเบียม totolotre

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร