23 กุมภาพันธ์ 2024

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
เลขที่ 270 หมู่6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053-451441-2
โทรสาร : 053-451443
E-mail : Chm3@doa.in.th
Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

*************

Chiangmai Agricultural Research and Development Center (CMARDC), Office of Agricultural Research and Development 1 (OARD1), Chiangmai, Department of Agriculture (DOA)

270 Moo 6, Pong Nam Ron, Fang, Chiang Mai 50110
Tel: 66-5345-1441-2
Fax: 66-5345-1443
E-mail address: chm3@doa.in.th