28 กันยายน 2023

แผนที่และการเดินทาง

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 จาก จ.เชียงใหม่เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข107 ระยะทาง 167 กม. ผ่าน อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ ก่อนถึงตัว อ.ฝาง 3 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองไป อ.แม่อาย ถึงสีแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นอีกประมาณ 100 เมตร ให้เลี้ยวขวา ตรงไปอีกประมาณ 5 กม. จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

เส้นทางที่ 2 จาก จ.เชียงราย ระยะทาง 135 กม. ทางไป อ.แม่จัน เลี้ยวซ้ายก่อนเข้า อ.แม่จัน เข้ามาทาง บ้านท่าตอน อ.แม่อาย ก่อนเข้าตัวเมือง อ.ฝาง เลี้ยวขวาออกทางเลี่ยงเมืองไป อ.ไชยปราการ ถึงสีแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา ประมาณ 100 เมตร เลี้ยวขวาอีกครั้งและตรงไปอีกประมาณ 5 กม. จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

รถโดยสารประจำทาง

  • เดินทางจากสถานีขนส่งช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยรถบัสประจำทาง เชียงใหม่-ฝาง-ท่าตอน รถออกเดินทาง 05:00 -19:30 (ออกทุกครึ่งชั่วโมง)
  • เดินทางจากท่ารถฝางมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่จอดรอรับบริการ