จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

    • ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ กรมวิชการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางระยะทางความยาว 2,060 เมตร หนา 0.05 ม. (12,360 ตร.ม.) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ กรมวิชการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางระยะทางความยาว 2,060 เมตร หนา 0.05 ม. (12,360 ตร.ม.) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ กรมวิชการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร