เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แม่ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]