oard5, Powered by Joomla! Joomla hosting by SiteGround

p

- ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม 

- ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

 

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทบทวน รุ่น 3/2562”
ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยจะจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562
ปิดรับสมัครรายทบทวน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวน
สำหรับ การฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นทบทวนและรายใหม่ รุ่นที่ 3-4”

จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการก่อนวันอบรม ครั้งต่อไป
สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซด์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
www.doa.go.th/oard5/
Facebook: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5 กรมวิชาการเกษตร
Facebook: OARD5

หากมีข้อสงสัยติดต่อถาม 056-045070 ต่อ112,056-405289 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

 

 

ผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-  รุ่นที่ 1  (รายทบทวน) 

- รุ่นที่ 2 (รายใหม่)  

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50

คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ โดย สวพ.5

จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัครประมาณเดือน มีนาคม 2562

ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5

หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 088-278-6812 และ

056-405070 ต่อ 112 วันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2561

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ในวันและเวลาราชการ

 

เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

หากพบเห็นมันสำปะหลังแสดงอาการโรคใบด่างให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรภายในพื้นที่ของท่านทันที

ร่วมป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง
-ไม่ซื้อหรือลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์จากต่างประเทศ
-ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่เป็นโรคหรือประเทศเพื่อนบ้าน
-หมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการโรคใบด่างรีบแจ้ง

++สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง++
061-4152517 หรือ 02-5798516
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โทร. 056 405 070

cassava1

cassava2

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 17

หัวหน้าหน่วยงาน

panya

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

KM

aglib

doatube-logo