จำหน่ายพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต

ชนิดพืช / ปัจจัยการผลิต

หน่วยงาน

อ้อย

ศวพ.กาญจนบุรี  ศวพ.นครปฐม  ศวพ.อุทัยธานี  ศวพ.ราชบุรี

มันสำปะหลัง

ศวพ.กาญจนบุรี  ศวพ.อุทัยธานี  ศวพ.นครสวรรค์  ศวพ.ราชบุรี

ถั่วเขียว

ศวพ.อุทัยธานี

ถั่วลิสง

ศวพ.นครสวรรค์

กะเพรา

ศวพ.นครปฐม  ศวพ.ราชบุรี

โหระพา

ศวพ.นครปฐม  ศวพ.ราชบุรี

พริก

ศวพ.ราชบุรี

แมงลัก

ศวพ.นครปฐม 

กระเจี๊ยบเขียว

ศวพ.นครปฐม

ถั่วฝักยาว

ศวพ.ราชบุรี

มะนาว

ศวพ.เพชรบุรี  ศวพ.กาญจนบุรี  ศวพ.นครปฐม  ศวพ.อุทัยธานี  ศวพ.ราชบุรี

มะม่วง

ศวพ.เพชรบุรี  ศวพ.กาญจนบุรี  ศวพ.อุทัยธานี  ศวพ.นครสวรรค์  ศวพ.ราชบุรี

ชมพู่

ศวพ.เพชรบุรี  ศวพ.นครปฐม  ศวพ.อุทัยธานี  ศวพ.ราชบุรี

มะพร้าวน้ำหอม

ศวพ.นครปฐม  ศวพ.ปทุมธานี

มะขามเปรี้ยว

ศวพ.กาญจนบุรี

สับปะรด

ศวพ.เพชรบุรี  ศวพ.กาญจนบุรี

มะละกอ (ต้น)

ศวพ.นครปฐม  ศวพ.ราชบุรี

มะละกอ (เมล็ด)

ศวพ.ราชบุรี

ฝรั่ง

ศวพ.นครปฐม  ศวพ.อุทัยธานี  ศวพ.ราชบุรี

ส้มโอ

ศวพ.กาญจนบุรี  ศวพ.ราชบุรี

ไส้เดือนฝอย

ศวพ.ราชบุรี