สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมจำนวน 62 ตอน

ตอนที่1 พลังแผ่นดิน https

Read more

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาง

Read more

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “มหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” และร่วมจัดนิทรรศการฯ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาย

Read more

พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นา

Read more