สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นาย

Read more