ขอเชิญร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “ สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง”

ขอเชิญร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “ สมุทรปราการโมเดลการผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง” วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ บางกะเจ้าฟาร์ม ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยโดรนและผู้สนใจเข้าฝึกอบรม หลักสูตร การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน (รุ่นที่ 3)

Read more

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยมีการอบรมแบบออนไลน์ และออนไซต์

แบบออนไลน์ กำหนดการอบรมแบบ Online “หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2566” ***รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566*** รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 19 เมษายน 2566 รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครวันที่ 3

Read more

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566 แบบ Online และแบบ Onsite 

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม แบบ Online และแบบ Onsite หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566 การเข้าอบรมมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การเข้าอบรมแบบ Online มีหน่วยงานจัดอบรม 1 หน่วยงาน คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. การเข้าอบรมแบบ Onsite มีหน่วยงานจัดอบรมทั้งหมด

Read more

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมจำนวน 62 ตอน

ตอนที่1 พลังแผ่นดิน https://youtu.be/A3Z1jSB9V-4 ตอนที่2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน https://youtu.be/amnzD2SKxzc ตอนที่3 การเสด็จพระราชสมภพ https://youtu.be/cGrjzMe9RPQ ตอนที่4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย https://youtu.be/K8mIwu_PpU0 ตอนที่5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น https://youtu.be/JULEz6AWLyQ ตอนที่6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ https://youtu.be/Zec-rw2zDGM ตอนที่7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน https://youtu.be/W-ChGwHJCZI ตอนที่8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร https://youtu.be/bu4sD9ilsws

Read more

ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น พัฒนบรมสุข

  ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น พัฒนบรมสุข ที่ระลึกในการร่วมทำบุญ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร โอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร และ พระราชมงคลวัชราจารย์ ครบรอบ 101 ปี    ร่วมทำบุญสมทบทุนปิดทององค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ หน้าตักกว้าง 9 วา (18เมตร) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 50 ปี กรมวิชาการเกษตร” วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

  โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ************************************** 1. หลักการและเหตุผล เนื่องในโอกาสกรมวิชาการเกษตร ได้รับสถาปนาครบรอบ 50 ปี ในปี

Read more