ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ที่อยู่ : เลขที่ 552 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17150

 

 

 

โทรศัพท์ : 056 – 405070 

โทรสาร : 056 – 405071

 

E-Mail : oard5@yahoo.com

 

 

Facebook FanPage ของ สวพ.5

https://www.facebook.com/Oard5

 

กลุ่มชุมชน Facebook ของ สวพ.5

ชื่อกลุ่ม “สวพ.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร”

https://www.facebook.com/groups/659389537486844/

การเดินทาง

1. กรุงเทพฯ (หมอชิต,รังสิตท่ารถหน้าโลตัส) – อ.วัดสิงห์ สาย 19 (รถโดยสารประจำทาง,รถตู้)

2. สุพรรณบุรี (บขส.) – นครสวรรค์ (บขส.) สาย 487 (รถโดยสารประจำทาง)

 

ศูนย์เครือข่ายในสังกัด สวพ.5

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

ที่อยู่ : ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ : 032-772852-3 โทรสาร : 032-772853

 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 034-552036-7

 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์

ที่อยู่ : อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ : 056-009756-7 โทรสาร : 056-009756

 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี

ที่อยู่ : ตู้ ปณ.10 ปณ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032-240959 โทรสาร : 032-240958

 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

ที่อยู่ : 12/1 ม.315 ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-5205149-50

 

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี

ที่อยู่ : 371/10-11 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

โทรศัพท์ / โทรสาร : 056-510752

 

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

ที่อยู่ : ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ / โทรสาร : 034-351486-7