ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล

วันที่ ๑๓​ ตุลาคม​ ๒๕๖๕​

Read more

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมวิชาการและสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๕ “ตลาดนำการวิจัย ผลงานใช้ประโยชน์ได้จริง สวพ.๒ และ สวพ.๕” ณ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้

Read more

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นา

Read more