จับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเถื่อน

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายสถาพร ใส้พงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ทำการล่อซื้อปุ๋ยเคมีในพื้นที่ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จากการตรวจสอบพบ ปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน จำนวน

Read more

งานทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จัดงานทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัว นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะผู้บริหาร เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ของบุคลากรสวพ.5 ณ

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในแหล่งปลูกที่สำคัญเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เรื่อง “การเพิ่มสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 7 จังหวัดชัยนาท” พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน

Read more

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดหน่วยงาน ให้สถานที่น่าอยู่ ร่มรื่น และสวยงาม ณ บริเวณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Read more

จัดกิจกรรมถวายพระพรและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

Read more

ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร “กตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสกรมวิชาการเกษตร “กตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 70 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ

Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวชไมพร

Read more

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) หน่วยตรวจรับรองสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยกลุ่มถ่ายทอดทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) หน่วยตรวจรับรองสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการตรวจระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบบงานคุณภาพ และสุ่มตรวจแปลงที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต

Read more