ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุคงเหลือจากการซ่อมแซม (9มิย65)

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุคงเหลือจากการซ่อมแซม ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 อ่านประกาศ

Read more

ข่าวขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฯ

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุคงเหลือจากการซ่อมแซม กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อ่านรายละเอียดตามประกาศ  

Read more