ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเล

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (22กพ64)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื

Read more