ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (15ธค65)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (6ธค65)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันเวลาและสถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สวพ.5) และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.5)  

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18พย65)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.สาขาวิชาพาณิชยการ) – พนักงานประจำสำนักงาน (ม.3 / ม.6) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  ในวันและเวลาราชการ อ่านประกาศ  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (12กค65)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คลิกอ่านประกาศ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (4กค65)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คลิกอ่านประกาศ

Read more

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คลิกอ่านประกาศ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร อ่านประกาศ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินคร้้งที่ 2 (8มิย65)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร คลิกอ่านประกาศ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (31พค65)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ●ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ปวส.) ●ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัคร วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 คลิกอ่านประกาศ

Read more