งานวิจัยดีเด่น ปี 2566

งานวิจัยดีเด่น ปี 2566 ระดับกรม -ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ระดับสำนัก -ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ดีเด่น : KC6203   -ประเภทงานพัฒนางานวิจัย การพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงอย่างยั่งยืนในจังหวัดชัยนาท การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis BS-DOA 24 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม การขยายผลเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อส่งออก

Read more